Spermahistoria

Folkökningen i Sverige härom året visade att det fanns 8 144 847 invånare i landet, varav icke mindre än 4 086 710 var av kvinnokön.

Av detta antal kan 5/8 antas vara i för samlag mogen ålder, sålunda ett antal av 2 554 194. Medellängden av menstruationen är 5 dagar av 30, varför 1/6 måste avräknas. Sålunda återstår 2 128 495.

Det anses bevisat att varje könsmogen kvinna i detta land i genomsnitt har ett samlag per vecka, sålunda blir den totala summan 304 071 samlag per dygn.

Efter noggranna beräkningar har statistiken fastställt medellängden av en Svensk erigerad penis till 16,4 cm, ehuru skrytsamma förvrängningar av fakta tenderat till att öka denna siffra betydligt.

Man har kommit fram till att 75 instick är normalt för att utlösa den manliga säden. Då varje instick motsvaras av ett lika stort utdrag får man för varje samlag 75*2*16,4 cm dvs 21,6 m. Multipliceras detta med 304 701 fås att per dygn instickes inte mindre än 6 567 933,6 meter penis i Sverige, vilket ger 273 633,9 m/tim. Vi finner sålunda att varje timme är 27 mil präktig Svensk ståkuk på glid i de Svenska folkhemmen.

Om varje samlag i snitt utlöser en sädesvätska om 5 ml upp- går vätskemängden per dygn till 5*304 071 ml dvs 1 520 355 ml eller ungefär 1 520 liter. Per år blir motsvarande mängd 1 520*365 = 554 800 liter. Ett vanligt badkar rymmer ca. 200 liter. Per dygn fylls alltså 7 1/2 badkar, per år 2 774 badkar.

Som en liten parentes kan nämnas att Kina enligt ovanstående beräkningar årligen producerar 272 000 badkar sädesvätska, vilket motsvarar mer än 36 fyllda 50-meters simbassänger.Gå till:


Din banner här?

 Besökarnas länkar

eXTReMe Tracker