Så här spelar Du Texas Holdem poker

Spelet har en knapp (dealer button) som visar vem som är givare. Knappen flyttas ett steg medsols efter varje spelad hand.

De två spelare som sitter omedelbart till vänster om knappen lägger in obligatoriska satsningar i form av en liten respektive en stor mörk. Den stora mörken är dubbelt så stor som den lilla.

När mörkarna lagts in delar givaren ut två hålkort till var och en av de spelare som deltar i spelet. De två korten läggs nedåtvända på bordet och kan endast ses av respektive spelare.

När korten delats ut påbörjas den första satsningsrundan av spelaren till vänster om den stora mörken. Han/hon kan då välja att lägga sig, syna samma summa som stora mörken eller höja. Nästa spelare på tur kan sedan välja att lägga sig, syna nuvarande satsning eller höja igen om potten redan är höjd. Den här proceduren upprepas sedan till dess alla spelare vid bordet agerat.

Om spelets satsningsform är fixed limit är det bara tillåtet att höja till exakt dubbelt så mycket som stora mörken. Är formatet no-limit finns ingen övre gräns för höjningarna, medan höjningarna i pottlimit begränsas av pottens nuvarande storlek.

När den första satsningsrundan är avklarad läggs tre gemensamma kort (kallas för ”floppen”) ut öppet på bordet. Nu påbörjas den andra satsningsrundan av spelaren som lagt in den lilla mörken, alternativt den första spelaren till vänster som fortfarande deltar i spelet (inte lagt sig).

Efter den andra satsningsrundan läggs ytterligare ett gemensamt kort på bordet som kallas för ”turn”, även efter detta kort följer en satsningsrunda. Det femte och sista kortet, ”river” läggs sedan ut öppet på bordet och följs av den sista satsningsrundan.

Nu skall de spelare som är kvar i spelet bilda en femkorts pokerhand med hjälp av sina två hålkort och de fem gemensamma korten på bordet. Om fler än en spelare finns kvar efter den sista satsningsrundan vinner den som kan visa upp den bästa femkortshanden.Handrankning i ordningen starkaste till svagaste handen:

Royal Flush
Den bästa pokerhanden är den högsta möjliga färgstegen, alltså A-K-Q-J-T i samma färg (ruter, spader, klöver eller hjärter).

Färgstege
En stege där alla fem korten har samma färg (ruter, spader, klöver eller hjärter).

Fyrtal
Fyra kort av samma valör.

Kåk
Tre kort av samma valör och ett par.

Färg
Fem kort i samma färg (ruter, spader, klöver eller hjärter).

Stege
Fem kort i följd. Ess räknas både som högsta och lägsta kortet.

Triss
Tre kort av samma valör.

Tvåpar
Två uppsättningar par.

Par
Två kort av samma valör.

Högt kort
När ingen spelare har ett par eller bättre vinner den som kan visa upp det högst kort från Ess och ned.
Gå vidare till artikeln "Kom igång med nätpoker"
Gå till:


Din banner här?

 Besökarnas länkar

eXTReMe Tracker